LEVER VOORWAARDEN RADIO CODES

1: Van diefstal afkomstige radio’s of navigatiesystemen zijn niet toegestaan

2: Als het blijkt dat de radio afkomstig is van diefstal is de verkoper bevoegd om hiervoor administratie kosten in rekening te brengen. De administratie kosten zullen maximaal de helft van het aankoop bedrag zijn. Er zal dan ook een kopie van de melding vanuit de database van de fabrikant meegestuurd worden naar de koper.

3: De koper is zelf verantwoordelijk voor de invoer van het juiste serienummer op de website.

4: De maximale leveringstermijn van een radio code is drie dagen. Indien de code niet is geleverd binnen het termijn, is het voor de koper toegestaan om de koop ongedaan te maken.

5: Het is toegestaan voor de koper van de dienst binnen een dag nadat de bestelling is gedaan een serienummer ter correctie in te sturen. Dit geld alleen indien de code nog niet is geleverd.

6: De betaling geschiedt altijd altijd vooraf via de payment provider.

7: Wanneer de radio code is geleverd aan de koper kan de dienst niet meer ongedaan gemaakt worden, tenzij de verkoper het aannemelijk vind om dit te doen.

8: Wij leveren alleen de originele radio code die bij de fabrikant bekend is. Aangepaste radio’s en codes worden hierdoor niet gedekt. Een kopie van de code vanuit de database van de fabrikant kan op verzoek door de koper opgevraagd worden om dit aan te tonen.

9: De koper mag altijd de bestelling annuleren zolang de dienst niet is geleverd.

10: Onder dienst valt het ontvangen van een radio code via de mail of per sms.